Хімія

7 клас

Прочитати параграфи № 24, 25, 26.

Дати відповіді на запитання 177, 180, 184, 187, 189.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-voda-7-klas-15702.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-kisen-7-klas-15706.html

8 клас

1.            Визначте валентність елемента в оксидах: Fe2O3, MgO, SiO2, B2O3, N2O.

2.            Запишіть формули сполук, які мають такі назви: ферум(II) оксид; ванадій(V) оксид; бор оксид; манган(IV) оксид; манган(VII) оксид; літій оксид

3.            Напишіть формули гідроксидів, які відповідають таким оксидам: Li2O, Fe2O3, MnO, CaO, PbO, Na2O, Cu2O, Al2O3. Назвіть їх.

4.            Складіть формули основ, утворених такими елементами: Літій, Барій, Калій, Алюміній, Купрум(I), Нікол(II), Кальцій. Назвіть їх.

5.            Напиши формули солей за їх назвою: а) кальцій хлорид; б) магній нітрат; в) алюміній сульфат; г) натрій силікат; д) цинк сульфід.

6.            . Напиши назви солей за їх формулами:
a)MgCO3;     6)CuCl2;      в)СuСl;      г) Na3PO4;     д) Ba(NO3)2.

7.            Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

Al ® Al2O3 ® AlCl3 ® Al(OH)3® Al2(SO4)3;

9клас

Прочитати параграфи №26, 27

Дати відповіді на запитання 198, 199, 202, 203

https://naurok.com.ua/prezentaciya-spirti-9-klas-11197.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-spirti-budova-vlastivosti-fiziologichna-diya-zastosuvannya-70380.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-bagatoatomni-spirti-glicerol-154032.html

10 клас

Прочитати параграф № 21,22

Виконати завдання № 131, 139, 154

https://naurok.com.ua/prezentaciya-esteri-155456.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhiri-yak-predstavniki-esteriv-klasifikaciya-zhiriv-hni-himichni-vlastivosti-54244.html

11 клас

Прочитати параграф № 26,27

Виконати завдання № 2 на ст. 140, № 2 на ст. 148

https://naurok.com.ua/prezentaciya-soli-h-vlastivosti-poshirennya-150271.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlo-uroku-z-himi-11-klas-soli-h-poshirennya-v-prirodi-seredni-y-kisli-soli-ponyattya-pro-zhorstkist-vodi-ta-sposobi-usunennya-132219.html


Завдання з 30 березня по 10 квітня

7 клас

Прочитати параграфи № 27. (виписати визначення, записати формули для обчислення масової частки розчиненої речовини, проглянути типові види задач с 156-158)

Алгоритм розв’язування задачі:

а) записуємо коротку умову;

 б) знаходимо масу розчину;

в) визначаємо масову частку речовини.

Задача 1.Яка масова частка солі буде у розчині, якщо розчинити 20г кухонної солі у 180г води?

 Задача має два способи розв’язання:

Дано:                                               Розв’язання.

m(р.р.) = 20г                                    І спосіб.

m(H2O) = 180г            m(р-ну) = m(р.р.) + m(H2O)

Wсолі - ?                       m(р-ну) = 20г + 180г = 200г

                                     Wр.р. = 20г / 200г =0,1 або 10%

Відповідь: W(р.р.) = 10%

ІІ спосіб.

 m(р-ну) = m(р.р.) + m(H2O)

m(р-ну) = 20г + 180г = 200г

Складаємо пропорцію:

у 200г розчину – 20г солі

у 100г розчину – х г солі                 x=(20×100)/200  =10г  

Звідси Wсолі = 10% або 0,1.

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-rozchini-rozv-yazuvannya-zadach-161761.html

Дати відповіді на запитання 194, 195, 197

 

8 клас

Прочитати параграфи № 31 (виписати визначення амфотерність, приклади амфотерних елементів, та хімічні властивості амфотерних оксидів на гідроксидів)

Дати письмові відповіді на запитання:

         Амфотерні гідроксиди вступають в хімічні реакції з кислотами як…

         Амфотерні гідроксиди з лугами поводять себе як…

         Префікс «амфо» свідчить про..

         Амфотерні оксиди та гідроксиди з лугами і основними оксидами утворюють…

Виконати завдання: 246, 247

https://naurok.com.ua/himichni-vlastivosti-amfoternih-gidroksidiv-162302.html

Прочитати параграфи № 33 (виписати способи добування оксидів)

https://naurok.com.ua/prezentaciya-himichni-vlastivosti-oksidiv-8-klas-6029.html

Виконати завдання: 266, 267

Прочитати параграфи № 34 (виписати способи добування)

Виконати завдання: 274, 275

9 клас

Прочитати параграфи № 28 (виписати визначення карбонові кислоти, та хімічні реакції)

https://naurok.com.ua/etanova-octova-kislota-162827.html

Дати відповіді на запитання 208, 209,

Прочитати параграфи № 29

https://naurok.com.ua/prezentaciya-istoriya-mila-150238.html

 https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-prezentaciya-z-himi-dlya-9-klasu-na-temu-ponyattya-pro-vischi-karbonovi-kisloti-milo-yogo-sklad-miyna-diya-148352.html

Дати відповіді на запитання 220

Прочитати параграфи № 30 (дати визначення жири, класифікація жирів)

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zhiri-153431.html

Дати відповіді на запитання 221, 222, 223

Прочитати параграфи № 31

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vuglevodi-9-klas-30519.html

Дати відповіді на запитання 226, 228, 229


 

10 клас

Прочитати параграф № 23, 24, 25 (дати визначення дисахариди, полісахариди та виписати хімічні властивості кожного класу сполук)

Виконати завдання № 168, 169, 170,176, 177, 183, 185, 187

https://naurok.com.ua/prezetnaciya-na-temu-vuglevodi-glyukoza-153430.html

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-himi-na-temu-saharoza-dlya-10-klasu-za-novoyu-programoyu-96329.html

 

11 клас

Прочитати параграф № 28,

Дати письмові відповіді на запитання : (з рубрики «Знаємо, розуміємо» на ст. 153

Виконати завдання № 2 на ст. 153

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhorstkist-vodi-157769.html

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhorstkist-vodi-i-metodi-usunennya-143634.htm

Прочитати параграф № 29,

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhorstkist-vodi-i-metodi-usunennya-143634.htm

Прочитати параграф № 30(дати визначення поняттям: добрива, вапнування),

Виконати завдання: (з рубрики «Працюємо з медійними джерелами» № 1, 2, 3 ст 161) с 163 (з рубрики «Застосовуємо»  № 1, 2)

https://naurok.com.ua/prezentaciya-mineralni-dobriva-147433.html

Прочитати параграф № 31

Виконати завдання ст. 170 № 3 (з рубрики «Застосовуємо») № 2         з рубрики «Знаємо, розуміємо»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-silikatni-materiali-159368.html


13.04-24.04

7 клас

Прочитати параграфи № 28 (виписати визначення гідроксиди, виписати хімічні реакції)

Підготувати письмове повідомлення про оксид (на вибір)

Виконати вправу: 206

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vzaemodiya-vodi-z-oksidami-169658.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vzaemodiya-vodi-z-oksidami-138532.html

Установіть відповідність між оксидом та відповідним йому гідратом

N2O5(нітроген (V) оксид)                         NaOH (натрій гідроксид)

SO3 (cульфур (VI) оксид)                  HNO3 (нітратна кислота)

Na2O (натрій оксид)                              H2SO4 (сульфатна кислота)

Дати відповідь на запитання: Вода реагує з…

1.             а) Кислотними оксидами, в результаті чого утворюються …

б) Основними оксидами, в результаті чого утворюються …

2.             Кислотні оксиди утворені атомами…

3.             Основні оксиди утворюються атомами…


 8 клас

Прочитати параграфи № 35, 36 (виписати способи добування кислот і солей)

Тести.

1.Вказати формулу кислотного оксиду:

Na2O

CO2

CaO

Al2O3

2.Вказати формулу лугу:

Al(OH)3

CuOH

KOH

Fe(OH)2

3.Укажіть формулу безоксигенової кислоти:

сульфідна,

сульфітна,

ортофосфатна,

силікатна.

4.Вкажіть, які з наведених сполук взаємодіють із сульфатною кислотою:

Mg

NaOH

HCl

SO3

5. Речовина CuO — це:

а)     оксид;

б)    основа;

в)     кислота.

6.   Гідроксид натрію — це основа:

а)    розчинна;

б)    нерозчинна.

7.   До амфотерних оксидів належить:

а)    NaOH;

б)    Са(ОН)2;

в)    А1(ОН)з.

8.    З яким металом не буде взаємодіяти хлоридна
кислота:

а)    Сu;

б)    Мg;

в)    Zn.

9.   Яка речовина утвориться при взаємодії металів
з киснем:

а)     оксид;

б)     основа;

в)     кислота.

10.   Валентність кислотного залишку у ортофосфатній кислоті:

а)    2;

б)    3;

в)    1.

Завдання:

1. Здійснити перетворення.

 CaCaOCa(OH)2Ca(NO3)2

 PP2O5 H3PO4Na3PO4

SSO2SO3H2SO4

Na – Na2O – NaOH – NaCl

Ba – BaO – Ba(OH)2 – BaSO4

 

2. Допишіть рівняння

а)    Cu + HCI

б)    Мg + НСI

в)    Сa + НCI

г)    Fe(II)+HCI

д)    АI + НСI

 

3. Знайди формули солей: СаСI2, MgSO4, Мg(ОН)2, СaCOз, Na2O, AIPO4, NaCI, K2SO4, NaOH, РCIз.

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-himichni-vlastivosti-kislot-101173.html

https://naurok.com.ua/urok-v-carstvi-kislot-99666.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-himichni-vlastivosti-soley-156835.html

 

9 клас

Прочитати параграфи №32

Дати відповідь на запитання 233, 234

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vuglevodi-krohmal-ta-celyuloza-9-klas-171320.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vuglevodi-166796.html

Оберіть правильні твердження:

1.     Крохмаль – це природний полімер.

2.     Целюлоза – це волокниста речовина нерозчинна у воді і органічних розчинниках.

3.     Крохмаль зі спиртовим розчином йоду утворює синє забарвлення.

4.     Молекули целюлози мають як лінійну, так і розгалужену будову.

5.     У результаті гідролізу крохмалю утворюється глюкоза.

6.     Целюлоза, спожита з рослинною їжею добре засвоюється в організмі людини.

7.     Утворення смачної скоринки на хлібі зумовлене частковим гідролізом крохмалю.

8.     Віками целюлозу у вигляді деревини використовували як паливо.

9.     З крохмалю побудовані оболонки рослинних клітин.

Оберіть правильні твердження:

1.     Целюлоза, на відміну від крохмалю, не є полімером.

2.     Крохмаль не розчиняється у холодній воді, але добре розчиняється у гарячій воді.

3.     Ступінь полімеризації целюлози більшій ніж у крохмалю.

4.     Крохмаль можна добути з картоплі механічним способом.

5.     Целюлоза – це джерело енергії.

6.     Гідроліз крохмалю в організмі людини починається з ротової порожнини.

7.     З целюлози можна добути штучний шовк, вибухові речовини, спирти.

8.     Крохмаль є основним компонентом біомаси.

9.     Гідроліз целюлози, а отже і її засвоєння, відбувається в органах травлення лише жуйних тварин і термітів.


 10 клас

Прочитати параграф № 26, 27, 28, 29 (виписати визначення та хімічні властивості та якісні реакції)

Дати відповіді на запитання: 193, 194, 208, 209, 210, 216

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-himi-10-klas-nitrogenovmisni-spoluki-107468.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-nitrogenovmisni-spoluki-bilki-168128.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-himi-bilki-167907.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-bilki-yak-visokomolekulyarni-spoluki-himichni-vlastivosti-bilkiv-biologichni-funkci-bilkiv-166913.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-aminokisloti-166863.html

 

11 клас

Прочитати параграф № 32

Виконати завдання: 1, 3 з рубрики «Знаємо, розуміємо»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-cink-v-organizmi-lyudini-111259.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-kalciy-111257.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zalizo-111253.html


27.04-11.05

7 клас

https://naurok.com.ua/prezintaciya-sekreti-vodi-44260.html

Прочитати параграфи № 29 (виписати, назви індикаторів, які кольори у індикаторів на різне середовище)

Тест

1. Виберіть з переліку кислотний оксид:

А) SO3;          Б) Fe2O3;             В) BaO;            Г) Cu2O.

2. Виберіть правильне твердження:

А) при взаємодії основного оксиду з водою утворюються кислоти;

Б) основи-це речовини , що складаються з атома  металу та гідроксильної групи ОН;

В) кислоти –це речовини , утворені атомами металу та гідроксильною групою;

Г) кислотними називаються оксиди, що складаються атомів металу та атомів Оксигену.

А) каталізатори;    Б) ферменти;        В) індикатори;         Г) окисники.

3. Вкажіть  яке забарвлення буде у лакмусоваого папірця у присутності  кислоти :

А)Безбарвне;        Б) рожеве;             В) фіолетове;           Г)оранжеве.

4. Виберіть з переліку фізичні властивості води:

Вода при взаємодії з кислотним оксидом утворює кислоту; температура кипіння води +100ОС; вода безбарвна речовина, без смаку та кольору; при взаємодії води з основним оксидом утворюється основа; вода перебуває у трьох агрегатних станах.

5. Розчин- це

6. Вкажіть які речовини утворяться із вказаних оксидів при взаємодії з водою:

А) SO2

Б) Na2О→

7. Виберіть з переліку «зайвий» оксид:

А) SO3;          Б) N2O5;             В) BaO;            Г) CO2.

8. Речовини, що змінюють своє забарвлення відповідно до середовища (pH)- це:

А) каталізатори;    Б) ферменти;        В) індикатори;         Г) окисники.

9. Вкажіть  яке забарвлення буде у фенофталеїну у  присутності  основи :

А)безбарвне;        Б) жовте;             В) фіолетове;           Г)малинове.

10. Виберіть з переліку хімічні  властивості води:

Вода при взаємодії з кислотним оксидом утворює кислоту; температура кипіння води +100ОС; вода безбарвна речовина, без смаку та кольору; при взаємодії води з основним оксидом утворюється основа; вода перебуває у трьох агрегатних станах.

11. Розчинник- це

12. Вкажіть, які речовини утворяться при взаємодії вказаних оксидів з водою:

А)  CaO

Б) CO2


 

8 клас

Прочитати параграфи № 37, 38

Тест

1.       Група атомів ОН, входить до складу:  а) оксидів;    б) основ;    в) солей.

2.       У формулах солей підкресліть кислотний залишок:  K3PO4MgSCaSO4.

3.        Назвіть речовину формула якої   Al2(SO4)3 :

а) алюміній сульфат;         б) алюміній гідроксид;         в)  алюміній оксид.

4.Які речовини називають основами?

5.Вкажіть формулу нерозчинної у воді основи: 

а) КОН;         б)  Zn(OH)2;        в)  Ва(ОН)2.

6.В якому ряду розміщені тільки формули солей:

а) Mg(OH)2KClFe2O3

б) Na2SCaCO3Ba(NO3)2.

7.Складіть формули солей:

               ІІІ                                       ІІ

          а) CrSO3;        б) LiPO4;     в) PbNO3

8.Допишіть рівняння. Поставте  коефіцієнти.

а) КОН + SO2 =     ;   б) Zn(OH)2 =       ;    в) FeCl3 + NaOH =

9.Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

Mg(OH)2Mg3(PO4)2

MgO

10. До якого ряду хімічних формул не увійшли формули основ:     

а) HClMg(OH)2, Fe(OH)3 ;

б) SiO2HFCaCO3.

11.Вкажіть відповідність між формулою і назвою солей:

а) NaCl                      1.  барій сульфат

б) Ca(NO3)2              2.   натрій хлорид

в) BaSO4                   3.   кальцій нітрат

12.Розчинні у воді основи називають: 

а) солі;

б) кислоти;

в) луги

13.Які речовини називаються солями?

14.Який з гідроксидів -  розчиняється у воді

а) LiOH;

б) Mg(OH)2;

в) Al(OH)3?

15.Назвіть сполуки подані формулами:

а) Ba3(PO4)2;

б) AlCl3;

в) MgCO3


 

9 клас

Прочитати параграфи №33, 34 (виписати визначення білки)

Дати відповіді на запитання 240, 243

https://naurok.com.ua/bilki-yak-biopolimeri-denaturaciya-bilkiv-biorol-aminokislot-i-bilkiv-177172.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-temi-aminokisloti-bilki-32478.html


 

10 клас

Тест

1.     Установіть відповідність:

А. – NH2                                            1. карбоксильна група

Б. – COOH                                         2. нітрогрупа

В. – CO – NH -                                  3.аміногрупа  

Г. – OH                                              4.пептидний зв'язок

Д. – NO2                                            5.гідроксогрупа

2.     Білки – це :

А. мономери

Б.природні полімери

В.синтетичні полімери, яких не існує в природі

Г.амінокислоти

3.Укажіть групи, на які поділяються білки:

 А.прості і складні

 Б.оксигеновмісні і безоксигенові

 В.повноцінні і неповноцінні

 Г.нітрогеновмісні і безнітрогенові

4.До складу білків входять:

 А. α – амінокислоти

 Б. β – амінокислоти

 В. γ – амінокислоти

5. Фосфопротеїдом є білок:

 А. колаген

 Б. інсулін

 В. фіброїн

 Г. казеїн

6.Водневі зв’язки утворюються:

  А. між гідроксильною і аміногрупою

  Б. у первинній структурі білка

  В. у вторинній структурі білка

  Г. між карбоксильною і аміногрупою

 7. Поліпептиди утворюються в реакціях:

 А. спиртів з амінокислотами

 Б. амінокислот між собою

 В. амінокислот із водою

 Г. амінокислот із лугами

8. Укажіть функціональні групи, під час взаємодії яких утвориться пептидний зв'язок :

А. дві гідроксильні групи

Б. гідроксильна і карбоксильна

В. аміногрупа і карбоксильна

Г. аміногрупа і гідроксильна

9. Укажіть процес, що відбувається під час нагрівання білка:

 А. денатурація

 Б. гідратація

 В. утворюється поліпептид

 Г. молекула згортається у спіраль

10. Під час ксантопротеїнової реакції на білок діють:

 А. нітратною кислотою

 Б. спиртом

 В. оцтовою кислотою

 Г. амінокислотою

11. За допомогою біуретової реакції виявляють:

 А. аміни

 Б. амінокислоти

 В. білки

 Г. спирти

Дати відповіді на запитання

1.           Похідними якої речовини можна розглядати клас амінів.

2.           Здатність речовини вступати в реакції, як з кислотами так і з основами.

3.           Якісна реакція на білок за допомогою  Купруму  сульфату в лужному середовищі.

4.           До якого класу сполук належать аміни 

5.           Представник амінів.

6.           Основа для виробництва барвників.

7.           Третинна структура білка.

8.           Представник ароматичних амінів 

9.           Речовина - структурна одиниця молекули білку   .

10.       Зв'язок за допомогою якого амінокислоти сполучаються в молекулу білка.

11.       Форма вторинної структури білків.

12.       Білок крові який переносить кисень до тканин організму.


 

11 клас

Прочитати параграф № 33, 34

Виконати завдання 1, 2 ст 180

https://naurok.com.ua/genetichniy-zv-yazok-mizh-osnovnimi-klasami-neorganichnih-spoluk-175742.html

 12.05-22.05

7 клас

Прочитати параграфи № 30, 31

Виконати завдання: 217, 221

Тест

1.     Яка об'ємна частка Оксигену у повітрі?

а) 79%

б) 21%

в) 0,93%

г) ,03%

 

2. Для проведення досліду взяли 2 хімічні склянки однакового об'єму. У першу налили 100 мл гарячої води, в другу - стільки ж холодної. Вкажіть правильний варіант відповіді про наявність розчиненого повітря в склянках:

а) вода в обох склянках не містить розчиненого повітря

б) в першій склянці міститься більше розчиненого у воді повітря

в) в другій склянці міститься більше розчиненого у воді повітря

г) в обох хімічних склянках розчиненого в воді повітря порівну

 

3.     Серед наведених формул вкажіть формули оксидів:

а)     NO

б)    NH3

в)     P2O5

г)     HNO3

д)    Cu(OH)2

е)     H2O

 

4.     Відзначте реакцію окиснення:

а)     4Ag+O2→2Ag2O

б)    H2O+SO3→H2SO4

в)     2KClO3→2KCl+3O2

г)     Na2O+H2O→2NaOH

 

5. Виберіть рівняння сполучення:

а)     H2O+SO3→H2SO4

б)    C+O2→CO2

в)     3Mg+N2→Mg3N2

г)     2H2O2→2H2O+O3

д)    2KMnO4→K2MnO4+MnO2+O2

 

6.До реакції розкладу НЕ відносяться такі реакції:

а)     2Cu+O2→2CuO

б)    CaCO3→CaO+CO2

в)     CuO+H2→Cu+H2O

г)     2H2O2→2H2O+O2

 

7.Кисень можна збирати способом витіснення води, тому, що:

кисень важче повітря

а)     кисень підтримує горіння

б)    кисень - газ

в)     кисень малорозчинен у воді

 

8.Умови припинення горіння:

а)     засипати піском

б)    охолодження суміші

в)     нагрівання до температури займання

г)     надлишок повітря

 

9. Речовини, які під дією лугів і кислот змінюють свій колір, називають:

а)     каталізатори

б)    інгібітори

в)     індикатори

г)     суміші

 

10.Виберете правильне твердження, що стосується переліку формул:

HCl, NaOH, Cu(OH)2, H2SO4, HNO3, CO2 .

а)     в переліку переважають формули кислот

б)    в переліку переважають формули оксидів

в)     формул основ і кислот в переліку порівну

г)     формули основ в переліку відсутні

 

11.Встановіть відповідність:

1)HNO2_____________________________A) сіль

2)Cu(OH)2_________________________Б) кислота

3)BaO___________________В) кислотний оксид

4)Cl2O___________________Г) основний оксид

___________________________Д) основа


 

8 клас

Тест

1.     Речовини, формули яких HNO3, HCl, H2CO3, називаються:

а)     оксиди

б)    солі

в)     основи

г)     кислоти

 

2.     В якому ряду відсутні хімічних формул солей:

а)     HgCl2, SO3, Ba(OH)2, HNO3

б)    Na2S, BaO, H3PO4, Cu(OH)2

в)     H2O, CuO, HCl, KOH

г)     Fe(OH)3, NO2, FeCl3, CO2

 

3.Дано оксид SO3. Яка кислота може бути отримана при взаємодії з водою:

а)     H2SiO3

б)    H2SO4

в)     H2SO3

г)     H2S

 

4.Скільки з наведених нижче речовин можуть реагувати з хлоридною кислотою: залізо (Ферум), вода, сода (натрій карбонат), вуглекислий газ (карбон (IV) оксид), негашене вапно (кальцій оксид), їдкий натр (натрій гідроксид).

 

5.Доповніть рівняння реакції: 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + ?

а)     Fe(OH)3

б)    Fe2O3

в)     Fe(OH)2

г)     Fe

 

6.Вибрати рядок з формулами солей:

 а) NaF, NaI, KI, KF

 б) NaNO3, HCl, HNO3, KI

 в) H2CO3, HNO3, HI, HF

 г) NaF, KF,HCl, MgI2

 

7.Написати наукову назву сполуки - Ba(NO3)2.

а) барій (ІІ) нітрат; сіль

б) барій нітрат; сіль

в) барій (ІІ) сульфат; луг

г) барій нітрат; луг

 

8.Вибрати рядок амфотерних гідроксидів:

а) NaOH, Zn(OH)2, Ca(OH)2

б) Zn(OH)2, Be(OH)2, Al(OH)3

в) Fe(OH)3, Zn(OH)2, CaO

г) Be(OH)2, CaO, Na2O

 

9.Солі - це складні неорганічні речовини, що складаються з:

а)     атомів металів і кислотних залишків

б)    атома металу і гідроксильних груп

в)     атомів Гідрогену і кислотних залишків

 

10.Вказати формули солей:

а)     H2SO4

б)    Ca(OH)2

в)     Al2S3

г)     Al(OH)3

д)    K2SO4

е)     FeO

ж)   ZnCl2

з)     KOH

 

11.Вкажіть формулу розчинної основи.

а)     Fe(OH)3

б)    Cu(OH)2

в)     Al(OH)3

г)     NaOH

 

12.Яка молекулярна маса алюміній гидроксиду?

а)     75

б)    76

в)     77

г)     78

 

13.Вкажіть формулу розчинної основи:

а)     Fe(OH)3

б)    Al(OH)3

в)     Cu(OH)2

г)     NaOH

14.Дано дві пробірки з прозорими розчинами. Відомо, що в одній із них вода, а в іншій - кислота. За допомогою якої речовини можна визначити вміст кожної пробірки:

а)     фенолфталеїн

б)    метилоранж

в)     кухонна сіль

г)     срібло

 

15.Вкажіть речовину Х2 у схемі перетворення:Mg + O2 → X1 + HCl → X2

а)     H2O

б)    MgH2

в)     MgCl2

г)        Cl2O7

 

16.Доповніть рівняння реакції: ? + ? → Са(ОН)2


 

9 клас

Тест

Прочитати параграфи №35, 36 (записати схему 4, 5)

Виконати завдання 249, 254, 256, 258, 261


 

                                                          10 клас

Прочитати параграфи № 30-34(виписати реакція полімеризації, поліконденсації, пластмаси, каучуки, схема 7)

https://naurok.com.ua/prezentaciya-plastmasi-guma-kauchuk-volokna-176854.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-plastmasi-markuvannya-plastmas-175132.html

Виконати завдання 241, 242, 244, 249


 

11 клас

Тест

1.                 Оберіть ряд неметалічних хімічних елементів:

а)     Гідроген, Бор, Алюміній

б)    Оксиген, Силіцій, Натрій

в)     Сульфур, Нітроген, Гідроген

г)     Карбон, Кальцій, Калій

 

2.У якій частині періодичної системи розташовані неметалічні елементи

а)     Лівій, верхній

б)    Лівій, нижній

в)     Правій, верхній

г)     Правій, нижній

 

3.Укажіть ряд елементів, який містить лише метали

а)     Sr, Se, F, Na

б)    Fe, Ag, K, He

в)     Co, Ni, Sr, Rb

г)     C, B, Ar, N

 

4.Найпоширенішими елементами у земній корі є:

а)     Гідроген, Гелій

б)    Оксиген, Силіцій

в)     Карбон, Гідроген

г)     Нітроген, Оксиген

 

5.Оберіть ПРАВИЛЬНІ твердження

а)     Золото-найлегкоплавкіший метал

б)    Натрій має високу твердість

в)     Озон і кисень-алотропні видозміни Оксигену

г)     Фосфор не має алотропних видозмін

 

6.Явище поглинання речовини з газуватого середовища чи розчину поверхневим шаром рідини або твердого тіла- це...

а)     Випаровування

б)    Розчинення

в)     Адсорбція

г)     Кристалізація

 

7.Укажіть метали, які можуть витіснити срібло з розчину аргентум нітрату

а)     Zn

б)    Hg

в)     Au

г)     Fe

8.Укажіть сировину для виробництва скла

а)     H2O, SiO2, NaCl

б)    CaO, H2O, SiO2

в)     Na2CO, H2O, SiO2

г)     Na2CO, CaO, SiO2

 

9.Оберіть ПРАВИЛЬНІ твердження:

а)     Карбонатну твердість води можна усунути кип'ятінням

б)    Калійна селітра є комплексним добривом

в)     Натрієва селітра є простим добривом

г)     Високу кислотність грунту можна усунути вапнуванням

д)    Високу кислотність грунту можна усунути гіпсуванням

10.Сплави - це....

а) залізо + вуглець

 б) тверді однорідні суміші

 в) бронза, чавун

г) залізо, алюміній

 

 

Прочитати параграф №37, 38 (виписати мал.92, 93)

Comments