Нормативно-правова база

1. Конституція України. 

2. Закон України «Про освіту». 

3. Закон України «Про загальну середню освіту». 

4. Закон України від 06.07.2010р.№2442-VІ «Про внесення змін дозаконодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодоорганізації навчально-виховного процесу». 

5. Положення про загальноосвітнійнавчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від27.08.2010 №778. 

6. Лист Міністерства освіти і науки України від10.03.2006 №1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освітущодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів». 

7. Наказ Міністерства освіти інауки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329, зареєстрованийМіністерством юстиції України 11.05.2011р. за №566/19304 «Про затвердженняКритеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системізагальної середньої освіти».

8. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язковоїділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і формвласності».

9. Лист Міністерства освіти і науки, молоді таспорту України від 09.06.2011 №1/9-454 «Про особливості організаціїнавчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12навчальному році».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011№686-р «Про деякі питання завершення 2011/12 навчального року у зв’язку зпроведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

11. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни від 21.07.2011 №1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у2011/2012 навчальному році».

12. Інструкція про розподіл учнівна групи для занять на уроках фізичної культури, затверджена наказом Міністерстваосвіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від20.07.2009р. №518/674, зареєстрована Міністерством юстиції України 17.08.2009за №773/16789.

13. Інструктивно-методичний листМіністерства освіти і науки України від 11.09.2007 №1/9- 532 «Вимоги до веденнякласного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів».

14. Наказ Міністерства освіти інауки України №496 від 03.06.2008 р. «Про затвердження Інструкції з веденнякласного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».

15. Наказ Міністерства освіти інауки України № 732 від 20.12.2002 року «Про затвердження Положення проіндивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» тазареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 січня 2003р.за №9/7330, зі змінами, внесеними згідно з наказамиМіністерства освіти і науки від05.02.2003р. №61, від 15.10.2004р. №797 та від 19.05.2008р. №432.

16. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 року за № 498/15189.

17. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-61 від 06.02. 2008 р.).

18. Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2003 №563, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.09.2003 за №878/8199.

19. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.02.2008р. за №151/14842, зі змінами (затверджено наказом МОН від 23.11.2010 № 1116 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 року за № 1237/18532).

20. Інструкція про звільнення від перевідних і випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров'я, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29.01.1996 р. №25/20, зареєстрована Міністерством юстиції України 28.02.1996 за №98/1123.

21. Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки України №186 від 17.03.2008р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.04.2008 р. за № 279/14970), лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.03.2012 №1/9-179 «Щодо положення про золоту та срібну медаль».

22. Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затвердженого наказом МОН 11.12.2000 №579, (у редакції наказу МОНмолодьспорту України від 07.02.2012р. №115, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.02.2012 р. за №271/20584).

23. Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р. №319, зареєстрована Міністерством юстиції України 06.05.2008 р. за №383/15074.

24. Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку документів про освіту для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджений Міністерством освіти і науки України 13.08.2007 р. №737, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.10.2007 р. за №1129/14396.

25. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.11.2011 №1310 «Про форми, зміст і підготовку до проведення у 2011/2012 навчальному році державної підсумкової атестації учнів системи загальної середньої освіти».

26. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012р. №1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році».

27. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.02.2012 №1/9-111 «Про внесення змін до листа МОНмолодьспорту від 27.01.2012 №1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році».

28. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.12.2000 №1/9-533 (визначення претендентів на нагородження медалями).

29. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.03.2001 №1/9-124 «Про атестацію учнів, які навчалися за кордоном».

30. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.01.2004 №1/9-16 (одержання атестатів особами, які відмовилися від ідентифікаційних кодів).

31. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.05.2006 №1/11-1928 (ставлення до релігійних почуттів).

32. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2002 №1/9-165 «Про дострокове проведення державної підсумкової атестації».

33. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.06.2008 №1/9-360 (протокол ДПА та форма звітності).

34. Лист Міністерства освіти і науки України від 08.02.2010 №1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту».

35. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2001 №1/9-181 «Про проведення випускних вечорів у навчальних закладах».

36. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2002 №1/9-194 (відповідальність за незаконне збирання коштів).

37. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2003 №1/9-287 (посилення виховної і роз’яснювальної роботи з випускниками щодо правил поведінки у громадських місцях під час проведення випускних вечорів).

38. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.03.2009 №1/9-150 (збирання коштів, поведінка випускників під час проведення випускних вечорів).

39. Наказ управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 27.03.2012 року № 239-но «Про порядок проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2011/2012 навчальному році».