Ю.М. Хатимська

опубліковано 4 трав. 2018 р., 04:37 НВК Дев'ять Кам'янець-Подільський

Хатимська Юлія Миколаївна,

учитель англійської мови

НВК № 9 імені А.М.Трояна

 Групова робота як інструмент  для розвитку англомовного середовища та створення «ситуацій успіху»

Завантажити в PDF

Як часто ви використовуєте групову  роботу на своїх уроках? Кожного дня? Можливо, ви ніколи не думали, чому це варто робити.

За визначенням ТКТ Glossary, Group (група) – відносини між учнями класу. Вчителю слід подумати про динаміку групи, де вони спрацюють, які учні повинні працювати разом в різних групах.

У своїй статті С’юзен Вернер виділяє 10 переваг щодо налагодження групової діяльності:

- учні спілкуються між собою

- допомагають один одному

- кидають виклики

- підбадьорюють

- учні стають ближчими один до одного

- використовують мову творчо

- розвивають культурну чутливість

- у вчителя  є змога активувати різні стилі навчання

- отримати достовірне оцінювання

- взнати, що потрібно покращити учневі

Відомий лінгвіст, Джулія Добсон, у своїй книжці «Ефективність технології для розвитку спілкування в групах при вивченні англійської мови» неабияку увагу приділяє поділу учнів на, так звані, групи. На її думку, це призводить до кращого засвоєння англійської мови, до підвищення самооцінки учнів, що сприяє успіху навчальної діяльності. Основне те, що мовленнєві групи об’єднують різні світогляди та рівні знань.

Основним завданням педагога є допомогти учням повірити в себе, в свої можливості, вийти за рамки обмежених знань і увійти в «площину справжнього спілкування».

Всі члени групи розуміють, що вони вільні у спілкуванні, отже є повноцінними носіями мови. А сам учитель повинен бути одним із учасників мовлення, а не займати позицію «сторонника». Адже жива комунікація - це спонтанне творіння, що має деякий динамізм, а це не може дублювати жоден письменник. Учні повинні усвідомити, що вони унікальні, а тому світосприйняття і мова є неповторними. Розуміння цього призводить до успішного оволодіння іноземною мовою, до підвищення рівня самооцінки та знань Як результат - учень творчо використовує мову, тобто пропускає її через себе, думає іншою мовою. Через розмову ми найбільше дізнаємося про людей, а тому спілкування повинно бути невід’ємною обов’язковою складовою частиною навчального процесу, і як вважає Джулія Добсон, чим раніше учень зрозуміє це, тим швидше він досягне прогресу у навчанні. Важливо, щоб вільне володіння англійською мовою було не тільки в аудиторії, але і в потрібних життєвих ситуаціях.

Звісно, учитель повинен враховувати індивідуальні особливості і здібності учнів, ні в якому разі не принижуючи, так званих,  невпевнених” і зневірених. Групи можуть утворюватись як у звичайній аудиторії, так і в неакадемічному оточенні, тобто на вулиці, на екскурсіях, чи в когось вдома. Кожного дня тисячі комунікативних груп мають місце у всьому світі, відбиваючи величезне захоплення людей у вивченні англійської мови. Вільна атмосфера сприяє розвитку інтересу та успіху оволодіння англійською мовою.

Можна провести комунікативні інтерактивні уроки з носієм мови, порівняти його мову зі своєю та зробити висновки. Взагалі, заняття, які розвивають мовні навички, є дуже успішними, у учнів виникає відчуття, що вони знаходяться в англомовному середовищі. Найкраще, щоб і сам учитель приймав участь у обговоренні. Таким чином, він помічає прогрес учнів, постійно заохочує їх, а також збирає необхідний матеріал для наступного заняття.

Єдиний шлях для створення успішного спілкування і розуміння – спілкуватися тільки англійською мовою. А це поступово формує неабиякі комунікативні навички з мови та долає мовний бар’єр.

Багатонаціональні групи, такі як в Американському Лінгвістичному Інституті, заслуговують особливої уваги у педагогів. Адже розповіді про свою країну вносять національний колорит, як результат - заохочують всіх учасників до покращення мовних навичок.

Джулія Добсон велику увагу приділяє ролі учителя, керівнику учбового процесу. Це підтверджують такі використані нею синоніми слова «учитель», як «Group Leader», «Conversation Leader», «Facilitator». Хочеться сказати:«Facilitator» is a Fascinator! Справжній педагог повинен відкрити «ворота у знання» перед усіма членами групи, допомогти, особливо невпевненим учням, відчути радість пізнання та власної значущості. Важливо, щоб усі, без винятку, учасники групи для себе вирішили: «Англійська мова дуже цікава і я можу і хочу володіти нею!»

Звісно, обов’язковими з боку учителя є ентузіазм, винахідливість, мобільність та інтерес до особистості. Звертатись він повинен тільки поіменно, дізнаватись про життєві факти своїх учнів, але не більше, ніж вони дозволяють. Доброзичливий, неформальний тон необхідний для налагодження контакту з групою. Істинний педагог повинен бути небайдужою, уважною людиною, щоб у повній мірі контролювати не тільки навчання, а і  життя учнів.

Створенню «ситуації успіху» сприяє чуттєвість учителя до настроїв всіх членів групи. Людина виражає свої емоції точними штрихами мовлення, жестами і мімікою. Завдання учителя — вчасно помітити незадоволення аудиторії, позбавитись його та налагодити контакт. Інакше, при ігноруванні, може розвинутись незадовільна атмосфера, яка породить байдужість спілкування, чи, ще гірше, ворожість один до одного.

Слід згадати і про терпіння щодо успіхів учнів. Цитуючи Ейсі Джексон: «Терпіння необхідне при будь-яких сутичках зі учнями, особливо важливе для налагодження успішної комунікації. Учителю слід ставити себе на місце учня і згадувати ті часи, коли він сам боявся і соромився висловлювати думки, а хтось його підбадьорював та знаходив потрібні слова».

Деякі з лінгвістів вважають, що терпіння - позитивна риса, але у великій кількості може завадити. Джулія Добсон погоджується з цим судженнямстосовно багатьох сфер життя, але на заняттях англійської навіть надмірне терпіння породжує тільки авторитет і розуміння. Справжньому учителю потрібно навчитися сприймати незначний успіх за величезний. Побільше терпіння і згодом, замість невпевнених, зневірених учнів, ви зустрінете самовпевнених і комунікабельних знавців англійської мови.

Успішно налагоджена групова робота є поштовхом для формування успішного оволодіння англійською мовою. Чудово характеризує кооперативну роботу китайська приказка:

Розкажи мені, і я забуду.

Покажи мені, і я запам’ятаю.

Залучи  мене, і я вивчу.

Спільна робота визначається як прийнятна стратегія для аудиторії, яка збільшує і, в свою чергу, зберігає мотивацію, допомагає учням вдосконалювати себе та позитивно сприймати інших, забезпечує засобом для критичного мислення, зміцнює соціальне співробітництво.

Уміння організовувати успішну кооперативну роботу формує незабаром міцну сім’ю, хорошу кар’єру і сталу групу друзів. Адже вміння налагоджувати сприятливі соціальні відносини створює непохитний життєвий потенціал вихованців.

При вивченні англійської мови як іноземної (EFLEnglish Foreign Language) потрібно пам’ятати, що діяльність всіх членів групи повинна бути побудована за схемою «лице в лице», не «спина в лице» чи «поза лице». Співробітництво між вчителем і всіма його вихованцями формується на щирості і взаємній зацікавленості.

Однак, існує перелік проблем, учителю слід вирішувати стосовно створення успішності групової роботи. Завдання учителя - навчити учнів співпрацювати з колективом, виховувати зацікавленість не тільки власними успіхами, а й досягненнями групи. Група — єдине ціле, твориться на основі спорідненості, взаєморозумінні і відповідальності один за одним.

Завдяки спільній роботі учні стають справжніми партнерами. Учні, які вчаться працювати разом, механічно готуються і до життєвих обов’язків, налаштовуються на відповідальність за власне навчання, що і є успіхом.

Учителям необхідно робити все можливе, щоб учням було цікавіше в колективі, щоб розвивалися успішні відносини з групою.

Важливим аспектом є те, що учителю не потрібно виправляти помилки, сформувати, так зване, exposure, істину атмосферу спілкування. Під час  спонтанного спілкування помилки не виправляються.

При налагодженні групової роботи найкраще розсадити учнів по колу, щоб всі члени групи знаходились на однаковій відстані один від одного. Рівний доступ до кожного сприяє успішному налагодженню групової роботи.

Соціальні відносини між усіма членами групи повинні базуватися на рівності. Учителю обов’язково потрібно займати не домінантну роль, а бути одним із них. Деякі учителі вважають, що це важко. Різний статус стосунків може знизити активність.

Налагодження успішної групової роботи формує зацікавленість думками один одного, породжує пізнавальний інтерес, формує стійку мотивацію, відповідає на соціальні потреби і в подальшому призводить до життєвого успіху. Щодо мене, я активно використовую групову діяльність у своїй роботі, намагаюсь щодня і мені приємно моніторити, наскільки відкриваються та прогресують мої учні і я!


Список використаної літератури

1.      Пєхота О.М. , Кіктенко А.З. та ін. Освітні технології. – К., 2001 – 256 с.

2.      Altman, H. Foreign Language Teaching: Focus on the Learner. New York, 1990

3.      Calderon, M. Cooperative Learning, 2015

4.      Dobson, J. Efective Techiques for English Conversation Groups.

Washington, D.C. – 2002 -  137 р.

5.      Dobson, J. Why, When and How to Teach Them.- Washington D.C. - 1982

6.      TKT Glossary. Cambridge, 2015

Susan Verner. Top Benefits of Group Work for ESL Classrooms, 2017
Comments