Методичне об'єднання вчителів предмету "Захист Вітчизни"

Embed gadget


ВИСТУП НА ПЕДАГОГІЧНІЙ РАДІ 
Вчителя предмету “ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ” 
ЛАБУЗОВА ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА
ТЕМА : “Організація військово-патріотичного виховання учнівської молоді у Навчально-виховному комплексі №9”
Програму предмета Захист Вітчизни розроблено у 2015 році на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни (слайд 1)
Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від 29.05.2014 № 657, на вивчення предмета в 2015/2016 навчальному році передбачено:
у класах з військово-спортивним профільним навчанням – 2 год. на тиждень;
у класах всіх інших напрямів – 1,5 год. на тиждень.
Кількість годин у НВК №9 збільшена за рахунок варіативної складової навчального плану. (слайд 2)
На заняттях з предмету «ЗВ» стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних cил України.
ЗАВДАННЯ ПРЕДМЕТУ (слайд 3)
1.Підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.
2. Підготовка учнівської молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.
Відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:
- основи військової справи та військово-патріотичне виховання;
- основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;
- основи медичних знань, надання першої допомоги.
Організаційною формою навчання предмету є урок. Однак, особливістю уроків з основ військової справи - є їх військова тематика.
ПЕРІОДИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ: (слайд 4)
Предмет викладається протягом трьох періодів – у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів. (занять у лікувальному закладі для дівчат). Навчально-польові заняття (збори) проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року з використанням навчально-методичної бази військових частин А3290 ; А2641 та НВК№9.
«ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ» (слайд 5)
Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного захисту) в загальноосвітніх навчальних закладах міста.
ГУРТКОВА РОБОТА (слайд 6)
Для активізації військово-патріотичного виховання у нашому навчальному закладі введено гурткову роботу відповідного напряму.
Робота в цьому напрямі здійснюється шляхом:
- військово-польових зборів,
-зустрічей з військовослужбовцями учасниками АТО та ветеранами Збройних Сил України.
- організації шкільних військово-патріотичних гуртків. «Влучний стрілець»; «Джура» та «Школа безпеки.» .
Військово-спортивна гра «Джура» в комплексі вирішуюе завдання майже всіх компонентів системи військово-патріотичного виховання учнівської молоді старших класів. (слайд 7)
Досвід проведення ігор на рівні міста та области свідчить про популярність і важливість цієї форми військово-патріотичного виховання. Військово-патріотичні ігри сприяють розвитку громадської активності дітей, а також формують якості необхідні майбутнім захисникам Батьківщини. (слайд 8)
Не менш важливу роль у військово-патріотичному вихованні учнів відіграють місячник оборонно-масової роботи (спортивні свята, естафети та змагання) ,а також тиждні мужності і патріотизму присвячені Дню захисника України, та Дню Збройних Сил України. Отже підводячи підсумок виступу хочу наголосити що ефективне впровадження комплексної системи військово-патріотичного виховання учнівської молоді з урахуванням набутого досвіду всіх поколінь українського народу залишаться одним із пріоритетних завдань сучасної української школи.
Comments