Структура роботи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК № 9 імені А.М. Трояна

                Н.В. Осадчук

СХВАЛЕНО

Рішенням засідання педагогічної ради

НВК № 9 імені А.М.Трояна

«31» серпня 2020, протокол № 12

 

Структура роботи

Кам’янець-Подільського НВК № 9 імені А.М.Трояна

на 2020-2021 навчальний рік

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації № 572/2019-р від 25.07.2019 року, з метою створення належних умов для організованого початку 2020/2021 навчального року в НВК № 9, забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти 2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше ніж 1 липня.

        Навчання організовується за п’ятиденним робочим тижнем.

        На 2020/2021 навчальний рік сформована мережа класів, що становить 34 класи:

14 класів – початкова школа (1-4 класи);

16 класів – основна школа (5-9 класи);

4 класи – старша школа (10-і, 11 класи).

7 груп подовженого дня для учнів 1-4 класів.

         На основі рішення спільного засідання педагогічної ради та ради НВК № 9 від 31 серпня 2020 року (протокол № 12), визначено таку структуру навчального року

 

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

від

до

від

до

від

до

І семестр

01.09.20

24.12.20

01.09.20

24.12.20

01.09.20

24.12.20

ІІ семестр

11.01.21

28.05.21

11.01.21

28.05.21

11.01.21

28.05.21

 Канікули

 

Осінні

Зимові

Весняні

від

до

від

до

від

до

26.10.20

01.11.20

25.12.20

10.01.21

22.03.21

28.03.21

 РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ У НВК № 9 ІМЕНІ А. М. ТРОЯНА

1 урок

8.15 - 8.50

1 урок

8.30 - 9.10

1 урок

8.30 - 9.15

2 урок

9.25 – 10.00

2 урок

9.25 – 10.05

2 урок

9.25 – 10.10

3 урок

10.25 – 11.00

3 урок

10.25 – 11.05

3 урок

10.25 – 11.10

4 урок

11.30 -12.05

4 урок

11.30 -12.10

4 урок

11.30 -12.15

5 урок

12.30 – 13.05

5 урок

12.30 – 13.10

5 урок

12.30 – 13.15

 

 

6 урок

13.25 – 14.05

6 урок

13.25 – 14.10

 

 

 

 

7 урок

14.20 – 15.05

Тривалість уроку:

1 класи по 35 хвилин

Тривалість уроку:

2-4 класи по 40 хвилин

Тривалість уроку:

5-11 класи по 45 хвилин


        Тривалість перерв по 10, 15 хвилин, велика перерва 20 хвилин після 3-ого уроку.

        У випадку призупинення органами місцевої виконавчої влади навчання (у разі зниження температури чи надзвичайних ситуацій, виникнення інфекційних захворювань) можливі корективи щодо термінів організації навчальних занять з урахуванням термінів надолуження виконання навчальних програм.

        Поділ класів на підгрупи при вивченні окремих предметів буде проводитись відповідно до вимог наказу МОН від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Comments