Прийом до першого класу на 2023-2024 навчальний рік

До 1-го класу закладу загальної середньої освіти зараховуються діти, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Прийом дітей до 1 класу закладу загальної середньої освіти здійснюється на безконкурсній основі.

До 31 травня для зарахування дитини до 1-го класу батьками або особами, які їх замінюють, подаються до закладу освіти:

  • Заява одного з батьків дитини, подана особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

  • Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).

  • Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

До закладу освіти в першу чергу зараховуються діти, проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей,які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти – якщо кількість заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах).

Територія обслуговування НВК № 9 імені А.М.Трояна

Проспекти: Грушевського (№ 38, 40).

Вулиці: Cтепана Бандери (№ 39-49), Данила Галицького (№ 1-13 непарні), Драгоманова, Огієнка (№20-51), Соборна (№ 1-33 непарні).